Операционна система Linux за хора с нарушено зрение и незрящи.

Изтегляне от Source Forge

Инструкции за инсталация

Ръководство

Форум

цвят на фона - черен, цвят на текста - бялцвят на фона - бял, цвят на текста - черенцвят на фона - червен, цвят на текста - бялцвят на фона - жълт, цвят на текста - черенцвят на фона син, цвят на текста - бял

Всички версии на статията: [عربي] [български] [Deutsch] [ελληνικά] [English] [Español] [suomi] [français] [italiano] [日本語] [lietuvių] [Nederlands] [polski] [Português do Brasil] [română] [русский] [slovenčina] [српски] [svenska] [中文]

Операционна система Linux за хора с увредено зрение и cлух.
 
Този проект, стартиран от асоциацията Nâga, ще продължи да се разширява благодарение на вашето участие! Моля, изпратете ни вашите коментари и съвети чрез форумa.
 
Ако желаете да сe информирате за този проект, или ако искате да преведете тази страница, моля, също използвайте форума!

Изтеглете от Source Forge

Последна версия : http://sourceforge.net/projects/b-linux/files/blinux_0_1.iso/download

Всички версии : https://sourceforge.net/projects/b-linux/files/

Трябва да изтеглите най-новата версия на имидж файла iso

Форум

Принос, коментари и контакти се извършват чрез форума.

http://www.b-linux.org/forum/

Бюлетин

Абонирайте се за бюлетина : http://eepurl.com/bBdQgP

Скрийншотове

Как да я инсталирате

Ако операцията е твърде техническа за вас, моля, не се колебайте да задавате въпроси във форума!
 • След като бъде изтеглена, вие трябва да създадете буутваща флашка или да запишете DVD с ISO файл
 • Вкарайте буутваща USB флашка +или DVD в компютъра и стартирайте
 • Инсталирайте операционната система

След инсталирането, ще бъде на английски! Това са стъпките за използването ѝ на друг език и / или клавиатура и / или формати за дата и час и / или промяна на източника за изтегляне:

Паролата е ubuntu
 • Отидете на “Applications” (горе вляво на екрана или с Alt + F1) / “System tools” / “Ubuntu Software Center”.
 • Отидете на “Edit” / “Software Sources” / “Download from” и изберете сървър за вашата страна (В “other”, можете да използвате “Select best server”.)
 • После отидете на “Applications” / “System settings” / “Region and language”.
 • Отидете на “Input source” / кликнете върху + и добавете вашата клавиатура
 • Във “Formats” / Изберете вашия дата / час формат
 • Най-накрая отидете на “Applications” / “Utilities” / “Terminal” и въведете командата

sudo apt-get -y install `check-language-support -l INSERT_LANGUAGE`

Вместо INSERT_LANGUAGE заменете кода fr за френски, es за испански, de за немски…
 • Рестартирайтe и трябва да бъде готово !

Ръководство

При използване на Linux, клавишът с логото на Windows® се нарича super

Освен обичайните софтуерни преки пътища, системата използва и тези, изброени по-долу. .

Клавишни комбинацииДействия
Alt + F1 Отидете на програми, файл, дата / час, монтирани устройства…
Alt + super + s Включване / изключване на екранния четец
Alt + super + Esc Панел за изключване на компютъра
Alt + super + 8 (осем, което не е на цифровата клавиатура) Включване/ изключване на функцията за мащабиране
Alt + super + = Увеличение
Alt + super + 6 Намаляване
super Програми и файлове / търсене на папки
Escape Излезте от текущото меню
Ctrl + q Затворете програма

За да изхвърлите външни носители (флаш памет, твърд диск … ), използвайте клавиша за падащото меню.

Забележки

Alt + F1 пряк път

Този пряк път осигурява бърз достъп до програми, файлове, дата / час, монтирани устройства

Навигирате от едно към друго с помощта на дясната и лявата стрелки.

Влизате в избрана селекция използвайки стрелката надолу.

 • Софтуер навигация

Преглеждате категории ("Интернет", "Офис",...) с помощта на стрелките нагоре и надолу. След като изберете желана категория, с дясната стрелка, избирате програмите, включени в категорията.

Super пряк път

Този бутон ви дава достъп до лента за търсене, от където можете да преглеждате програми / файлове и папки. Използвайте клавиша „tab” или стрелките, за да изберете, което желаете.

Можете да потвърдите своя избор със клавишите „space bar” или „enter”.

Например: напишете интернет за да стартирате интернет търсачката.

Презентация на проекта

Мой приятел (Дидие) искаше да си вземе компютър, с него решихме да изпълним този проект, който цели направата на безплатна операционна система, която да бъде използваема за хора с увредено зрение или слепи, но също и така и за хора, които виждат.

Във Франция, е възможно да бъде получена финансова помощ от "MDPH" (Държавния департамент за хора с увреждания), за да се сдобиете със скъп патентован софтуер, който включва само две актуализации.

Покупката на компютъра и допълнителните разходи за закупуване на софтуера се заплащат от лицето.

От икономическа гледна точка това е трудно за един човек, и освен това представлява голям разход за данъкоплатците.

Затова ние се обърнахме към "MACIF" фондация, която се съгласи да ни подкрепи финансово за проекта.

Ние също подкрепяме частично този проект на доброволни начала.

Модификация на B-Linux

Паролата е ubuntu

Версия 0.1

Операционна система

Ние използваме Ubuntu Gnome, защото позволява по-голяма достъпност.

Избрахме Ubuntu 14.04.2 LTS, 64 бита. LTS версиите имат дългосрочна подкрепа (3 години).

Свалихме го от тук: https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGNOME/GetUbuntuGNOME/LTS

Актуализации

 • Заключен към действителните LTS
 • Актуализации на всеки 2 седмици

инсталирани програми

Remastersys успешно генерира резервно копие, но трябва да промените част от скрипта, за да работи добре мрежата. За да направите това, премахнете resolv.conf в remastersys скрипта:

sudo gedit /usr/bin/remastersys

Следния ред:

rm -f $WORKDIR/dummysys/etc/resolv.conf,hosts,hostname,timezone,mtab*,fstab

Заменен с:

rm -f $WORKDIR/dummysys/etc/hosts,hostname,timezone,mtab*,fstab

(Източник : http://www.apodio.org/wiki/doku.php?id=la_page_de_travail)

Конфигурация завършена

В “Firefox” / “settings”:

 • “Preferences” / “content” раздел: За да промените големината и цвета на шрифта.
 • “Preferences” / “content” раздел / “colors”: премахнете отметката “allow web pages to use their own colors, instead of my selections above”
 • Добавки ⇒ Adblock Plus
 • Начална страница www.google.com
 • Преки пътища към уебсайта и форума

В “Show applications”:

 • “Tweaktool” / “Fonts” / “Scaling factor”
 • “Tweaktool” / “workspace” / single workspace
 • “Tweaktool” / addons activated: “Applications menu” / “Places status indicator” / “Removable drive menu” / “Window list”
 • Промeнете тапета и поставете плътен цвят(“applications” / “background” / “colors”)

В “System settings” :

 • “Brightness and lock” / Заключен екран.
 • “Brightness and lock” / премахнете питане за парола при включване от режим на готовност
 • “Universal access” / активация на “high contrast”
 • “Universal access” / активация на “large text”
 • “Universal access” / активация на “zoom”
 • “Universal access” / активация на “screen reader”
 • “Universal access” / “Emit a bip whenever Maj and Verr.Num. are used”

Използване на сет от иконки:

SVOX Pico използван с Orca

Pico е софтуер за синтез на реч с отворен код, който може да бъде използван с Orca. Това значително подобрява гласа по подразбиране. Pico сега е на разположение в хранилищата като “libttspico”.

 • Инсталирайте libttspico0 и libttspico-utils
 • След това заменете линията DefaultModule в speechd.conf файл намиращ се в /etc/speech-dispatcher/ с:

DefaultModule pico-generic

и изтрийте коментара (uncomment) в раздела на модулите:

AddModule "pico-generic" "sd_generic" "pico-generic.conf"

(Източник : http://doc.ubuntu-fr.org/orca)

Някои езици не са достъпни с pico-generic !
 
В такъв случай, DefaultModule pico-generic трябва да бъде заменен от DefaultModule espeak
 
и
 
AddModule “pico-generic” “sd_generic” “pico-generic.conf” трябва да се коментира (с # преди)

Списък със задачи

Списъкът със задачи може да бъде намерен в раздела на английски език

Благодаря

Превод : Katya P. Danova